PigCentre -

pierwszy oprogramowanie dla księgowości trzody z kontrolą kosztów

Zarządzaj ruchem zwierząt, selekcją, hodowlą, leczeniem w jednym miejscu. Szeroka funkcjonalność i prostota- wprowadzanie danych zajmuje nie więcej niż 30 minut dziennie

pigcentre01_2x_1x.png

PigCentre -

pierwszy oprogramowanie dla księgowości trzody z kontrolą kosztów

Zarządzaj ruchem zwierząt, selekcją, hodowlą, leczeniem w jednym miejscu. Szeroka funkcjonalność i prostota- wprowadzanie danych zajmuje nie więcej niż 30 minut dziennie

pigcentre01_2x_1x.png

MOŻLIWOŚCI

WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ W

JEDNEJ APLIKACJI


PigCentrejest to program dla zarządczej i technologicznej rachunkowości. Jest przydatny zarówno dla

kierownictwa, tak jak i dla specjalistów.

MOŻLIWOŚCI

WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ W

JEDNEJ APLIKACJI


PigCentrejest to program dla zarządczej i technologicznej rachunkowości. Jest przydatny zarówno dla

kierownictwa, tak jak i dla specjalistów.

mdi_pig-variant-outline.png

HODOWLA

- ewidencja grup technologicznych i miejsc utrzymania

- przepisywanie między różnymi grupami

- przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami fermy i między gospodarstwami

- ważenie i automatyczne obliczanie przyrostu

- zgony i ubój

- plan realizacji

uiw_reload.png

REPRODUKCJA

- identyfikacja okresu reprodukcyjnego i diagnostyka ultradźwiękowa

- zapłodnienie

- plan porodu

- porody i statystyka wydajności loch

- hodowla prosiąt

- pobieranie nasienia i analiza jakości potomstwa poszczególnych knurów

- dobór par

teenyicons_money-stack-outline.png

MATERIAŁY

- ewidencja składników pasz, leków weterynaryjnych i innych materiałów w magazynach

- kontrola produkcji pasz według zatwierdzonych receptur

- podział pasz po pomieszczeniach fermy i na grupy technologiczne

- spisanie leków na grupy technologiczne

- automatyczne obliczanie kosztów żywej masy

fluent_arrow-growth-24-filled.png

ANALIZY I RAPORTY

- raporty, akta dla księgowości i oficjalnej przychodni

- zarządcze: raport kierowniczy, raport o sprzedaży zwierząt, codzienny raport z działalności na farmie

- technologiczne: analiza zapłodnienia, porodów, wydajności loch, przyrostów, konwersji, plan porodów

- weterynaryjne: zgony prosiąt do czasu odstawienia, analiza jakości prosiąt i ewidencja zgonów, planowanych czynności weterynaryjnych

mdi_pig-variant-outline.png

HODOWLA

- ewidencja grup technologicznych i miejsc utrzymania

- przepisywanie między różnymi grupami

- przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami fermy i między gospodarstwami

- ważenie i automatyczne obliczanie przyrostu

- zgony i ubój

- plan realizacji

uiw_reload.png

REPRODUKCJA

- identyfikacja okresu reprodukcyjnego i diagnostyka ultradźwiękowa

- zapłodnienie

- plan porodu

- porody i statystyka wydajności loch

- hodowla prosiąt

- pobieranie nasienia i analiza jakości potomstwa poszczególnych knurów

- dobór par

teenyicons_money-stack-outline.png

MATERIAŁY

- ewidencja składników pasz, leków weterynaryjnych i innych materiałów w magazynach

- kontrola produkcji pasz według zatwierdzonych receptur

- podział pasz po pomieszczeniach fermy i na grupy technologiczne

- spisanie leków na grupy technologiczne

- automatyczne obliczanie kosztów żywej masy

fluent_arrow-growth-24-filled.png

ANALIZY I RAPORTY

- raporty, akta dla księgowości i oficjalnej przychodni

- zarządcze: raport kierowniczy, raport o sprzedaży zwierząt, codzienny raport z działalności na farmie

- technologiczne: analiza zapłodnienia, porodów, wydajności loch, przyrostów, konwersji, plan porodów

- weterynaryjne: zgony prosiąt do czasu odstawienia, analiza jakości prosiąt i ewidencja zgonów, planowanych czynności weterynaryjnych

pigcentre02_1x.png

MOŻLIWOŚCI

EWIDENCJA HODOWLI ŚWIŃ


Ewidencja handlowych świń dzieli się na grupy technologiczne.

W każdej grupie jest wpisane: przychody, ważenia, zgony, ubój, poruszanie się po farmie i między grupami technologicznymi.

W programie można do każdego pomieszczenia przypisać osobę odpowiedzialną i kontrolować jakość opieki nad zwierzętami.

GRUPY TECHNOLOGICZNE I POMIESZCZENIA

Відслідковуйте місцезнаходження тварин в режимі реального часу, вчасно змінюйте раціони годівлі та переміщуйте тварин

KONTROLA PRACOWNIKÓW

Oceń wkład każdego pracownika w końcowy wynik przy naliczeniu wynagrodzenia dla operatorów i specjalistów

WIEK REALIZACJI

Proste i łatwe kontrolowanie warunków utrzymania, żywienia, wykonanie schematu prac weterynaryjno-profilaktycznych

ŚREDNIE DOBOWE PRZYROSTY

Po wprowadzeniu danych, program automatycznie oblicza średnie dobowe przyrosty w poszczególnych grupach technologicznych

pigcentre02_1x.png

MOŻLIWOŚCI

EWIDENCJA HODOWLI ŚWIŃ


Ewidencja handlowych świń dzieli się na grupy technologiczne.

W każdej grupie jest wpisane: przychody, ważenia, zgony, ubój, poruszanie się po farmie i między grupami technologicznymi.

W programie można do każdego pomieszczenia przypisać osobę odpowiedzialną i kontrolować jakość opieki nad zwierzętami.

GRUPY TECHNOLOGICZNE I POMIESZCZENIA

Śledź lokalizację zwierząt w czasie rzeczywistym, na czas zmieniaj racje paszy i przemieszczenia zwierząt

KONTROLA PRACOWNIKÓW

Oceń wkład każdego pracownika w końcowy wynik przy naliczeniu wynagrodzenia dla operatorów i specjalistów

WIEK REALIZACJI

Proste i łatwe kontrolowanie warunków utrzymania, żywienia, wykonanie schematu prac weterynaryjno-profilaktycznych

ŚREDNIE DOBOWE PRZYROSTY

Po wprowadzeniu danych, program automatycznie oblicza średnie dobowe przyrosty w poszczególnych grupach technologicznych

MOŻLIWOŚCI

EWIDENCJA ROZRODU LOCH


Rachunkowość reprodukcji składa się z dwóch części: kartoteki i czynności.

Każda locha lub knur mają swoją kartę, w której gromadzi się informacje o zwierzęciu.

Czynności - określenie polowania, zapłodnienie, Diagnostyka ultradźwiękowa, porody, przemieszczenie prosiąt i loch. Fiksacja odbyła się poszczególnymi dokumentami. Tak powstaje baza, za pomocą której tak łatwo podjąć decyzje i zaplanować pracę gospodarstwa.

Na podstawie takich danych łatwo ocenić wydajność stada, odebrać skutecznych remontowych lub zaplanować w jakim czasie i ile będzie porodów.

GRUPOWE I INDYWIDUALNE ANALIZY

Analizuj % zapłodnienia, liczba urodzonych żywych i odstawione prosięta według grup zapłodnienia lub każdej loszki oddzielnie

JAKOŚĆ PROSIĄT OD KNURÓW

Kontroluj wydajność towarowych prosiąt po knuram-producentam

KONTROLUJ MIEJSCE UTRZYMANIA LOCHY

Jeśli wprowadzone wszystkie dane dotyczące zapłodnienia, to łatwo można znaleźć dowolną loszkę. Nawet przy iłości ponad 10 000 sztuk stada podstawowego

PLAN PORODÓW

Wybierz okres czasu i otrzymasz plan porodów: której daty będzie poród, jaki dokładnie numer lochy i gdzie one się znajduję w momencie tworzenia raportu

pigcentre03_1x.png
pigcentre03_1x.png

MOŻLIWOŚCI

EWIDENCJA ROZRODU LOCH


Rachunkowość reprodukcji składa się z dwóch części: kartoteki i czynności.

Każda locha lub knur mają swoją kartę, w której gromadzi się informacje o zwierzęciu.

Czynności - określenie polowania, zapłodnienie, Diagnostyka ultradźwiękowa, porody, przemieszczenie prosiąt i loch. Fiksacja odbyła się poszczególnymi dokumentami. Tak powstaje baza, za pomocą której tak łatwo podjąć decyzje i zaplanować pracę gospodarstwa.

Na podstawie takich danych łatwo ocenić wydajność stada, odebrać skutecznych remontowych lub zaplanować w jakim czasie i ile będzie porodów.

GRUPOWE I INDYWIDUALNE ANALIZY

Analizuj % zapłodnienia, liczba urodzonych żywych i odstawione prosięta według grup zapłodnienia lub każdej loszki oddzielnie

JAKOŚĆ PROSIĄT OD KNURÓW

Kontroluj wydajność towarowych prosiąt po knuram-producentam

KONTROLUJ MIEJSCE UTRZYMANIA LOCHY

Jeśli wprowadzone wszystkie dane dotyczące zapłodnienia, to łatwo można znaleźć dowolną loszkę. Nawet przy iłości ponad 10 000 sztuk stada podstawowego

PLAN PORODÓW

Wybierz okres czasu i otrzymasz plan porodów: której daty będzie poród, jaki dokładnie numer lochy i gdzie one się znajduję w momencie tworzenia raportu

korma_vetpreparaty_1x.png

MOŻLIWOŚCI

EWIDENCJA PASZ, LEKÓW I MATERIAŁÓW


Program pozwala prowadzić ewidencje karmów, leków weterynaryjnych w magazynach.

Dostępny mechanizm wyliczenia i podzialu pasz według receptur i żywności.

PLANOWE KOSZTY PASZ

W karcie technicznej wprowadź zaplanowaną wagę i zużycie paszy i program automatycznie ich rozdzieli pomiędzy zwierzętami.

ROZLICZENIE PASZ

Wprowadź recepturę pasz i rozpisuj surowce pasz na produkcje

PODZIAŁ PASZ NA STADO Z ZBIORNIKA

Nawet jeśli stado z kilkoma różnymi grupami karmione z jednego zbiornika, ilość paszy rozłożona na pojedyncze zwierzęta według ich wieku, wagi i planowanego zużycia, a nie po równo na wszystkich świń w stadie

SPIS PREPARATÓW LECZNICZYCH I INNYCH MATERIAŁÓW

Spisujcie leki na grupy technologiczne. Zaznacz kto prowadził leczenie lub profilaktykę i prowadź kontrolę ich wykonania na czas

korma_vetpreparaty_1x.png

MOŻLIWOŚCI

EWIDENCJA PASZ, LEKÓW I MATERIAŁÓW


Program pozwala prowadzić ewidencje karmów, leków weterynaryjnych w magazynach.

Dostępny mechanizm wyliczenia i podzialu pasz według receptur i żywności.

PLANOWE KOSZTY PASZ

W karcie technicznej wprowadź zaplanowaną wagę i zużycie paszy i program automatycznie ich rozdzieli pomiędzy zwierzętami.

ROZLICZENIE PASZ

Wprowadź recepturę pasz i rozpisuj surowce pasz na produkcje

PODZIAŁ PASZ NA STADO Z ZBIORNIKA

Nawet jeśli stado z kilkoma różnymi grupami karmione z jednego zbiornika, ilość paszy rozłożona na pojedyncze zwierzęta według ich wieku, wagi i planowanego zużycia, a nie po równo na wszystkich świń w stadie

SPIS PREPARATÓW LECZNICZYCH I INNYCH MATERIAŁÓW

Spisujcie leki na grupy technologiczne. Zaznacz kto prowadził leczenie lub profilaktykę i prowadź kontrolę ich wykonania na czas

RAPORTY I ANALIZY

RAPORT KIEROWNIKA


dostęp do rozszerzonej informacji o swoim gospodarstwie za dowolny okres

RAPORTY I ANALIZY

RAPORT KIEROWNIKA


dostęp do rozszerzonej informacji o swoim gospodarstwie za dowolny okres

zvit_kerivnyka.png

RAPORTY I ANALIZY

RAPORT KIEROWNIKA


dostęp do rozszerzonej informacji o swoim gospodarstwie za dowolny okres

zvit_kerivnyka.png
zvit_kerivnyka02_1x.png

RAPORT KIEROWNIKA

DOSTOSUJ POD SIEBIE


Wybierz dane, które ci interesują.

Wybierz żądany okres: dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.

Kliknij przycisk "Tworzyć" i raport jest gotowy.

zvit_kerivnyka02_1x.png

RAPORT KIEROWNIKA

DOSTOSUJ POD SIEBIE


Wybierz dane, które ci interesują.

Wybierz żądany okres: dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.

Kliknij przycisk "Tworzyć" i raport jest gotowy.

RAPORT KIEROWNIKA

AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE NA

EMAIL


Otrzymuj gotowy Raport kierownika z wybranymi ustawieniami na email

zvit_kerivnyka03_1x_1.png
zvit_kerivnyka03_1x_1.png

RAPORT KIEROWNIKA

AUTOMATYCZNE WYSYŁANIE NA

EMAIL


Otrzymuj gotowy Raport kierownika z wybranymi ustawieniami na email

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

TECHNOLOGIA POD KONTROLĄ


Dzięki szczegółowo opracowanemu dokumentowi, w karcie technologicznej można raz ustawić wszystkie parametry technologiczne, a następnie kontrolować ich wykonanie przez internet z dowolnego miejsca na świecie.

Można ustawić normatywne znaczenie masy, normy kosztów zużycia pasz, protokoły leczenia zwierząt i wiele innych.

Raporty specjalne pozwalają porównać plan i fakt wykonanych prac lub zużytych materiałów to pozwala kontrolować normatywne zużycie leków na leczenie zwierząt i karmów na ich wyżywienie.

2018-03-11_00-07-57.png
2018-03-11_00-19-41.png
2018-03-11_00-19-52.png
2018-03-11_00-20-28.png

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

TECHNOLOGIA POD KONTROLĄ


Dzięki szczegółowo opracowanemu dokumentowi, w karcie technologicznej można raz ustawić wszystkie parametry technologiczne, a następnie kontrolować ich wykonanie przez internet z dowolnego miejsca na świecie.

Można ustawić normatywne znaczenie masy, normy kosztów zużycia pasz, protokoły leczenia zwierząt i wiele innych.

Raporty specjalne pozwalają porównać plan i fakt wykonanych prac lub zużytych materiałów to pozwala kontrolować normatywne zużycie leków na leczenie zwierząt i karmów na ich wyżywienie.

2018-03-11_00-07-57.png
2018-03-11_00-19-41.png
2018-03-11_00-19-52.png
2018-03-11_00-20-28.png

CENY

KUPIĆ PIGCENTRE


WERSJA CHMUROWA

taryf Specjalista


375€

в рік


dostęp na nasz serwer przez internet


1 użytkownik wliczony w cenę


bez ograniczeń po ilości zwierząt


moduły Rośnie i Reprodukcja


pełny funkcjonał oprogramowania


nie potrzebnie kupować serwera


rezerwowa kopia baz danych (na żądanie)


aktualizacja dostępna zaraz po wyjściu

WERSJA CHMUROWA

taryf Głowa


750€

rocznie


dostęp na nasz serwer przez internet


2 użytkownik wliczony w cenę


brak ograniczeń ilości zwierząt


brak ograniczeń ilości gospodarstw


pełny funkcjonalność oprogramowania


bez kupowania serwera


rezerwowa kopia baz danych (na żądanie)


aktualizacja dostępna zaraz po zakupie


wsparcie informacyjne

WERSJA LOKALNA

zainstalowane na twoim serwerze


2100€

jednorazowo


bezpośrednio na gospodarstwie


10 użytkowników wliczonych w cenę


brak ograniczeń ilości zwierząt


brak ograniczeń ilości gospodarstw


pełny funkcjonalność oprogramowania


wymagany komputer albo serwer


baz danych na komputerze użytkownika albo na serwerze


aktualizacja musi być wprowadzona ręcznie

BRAK OGRANICZEŃ ILOŚCI ZWIERZĄT


Kupując Program klient ma możliwość jednorazowej instalacji na komputerze albo serwerze gospodarstwa.

Cena nie zależy od ilości zwierząt.

 

Istnieje możliwoś wynajęcia programu na naszym serwerze.

SKALOWANIE

ŁATWO


W jednej bazie można prowadzić rachunkowość różnych gospodarstw, a nawet różnych przedsiębiorstw. Ilość zakładów produkcyjnych jest nieograniczona.

Na przykład, zakład reprodukcyjny i hodowla są różnymi gospodarstwami w różnych miejscowościach, a zakład produkcji pasz i magazyny znajdują się jeszcze gdzie indziej. W PigCentre wszystkie przemieszczenia zwierząt i towarów pomiędzy tymi obszarami prowadzone są w jednej bazie danych.

CENY

KUPIĆ PIGCENTRE


WERSJA CHMUROWA

taryf Specjalista


375€

miesiąc


dostęp na nasz serwer przez internet


1 użytkownik wliczony w cenę


bez ograniczeń po ilości zwierząt


moduły Rośnie i Reprodukcja


pełny funkcjonał oprogramowania


nie potrzebnie kupować serwera


rezerwowa kopia baz danych (na żądanie)


aktualizacja dostępna zaraz po wyjściu

WERSJA CHMUROWA

taryf Głowa


750€

rocznie


dostęp na nasz serwer przez internet


2 użytkownik wliczony w cenę


brak ograniczeń ilości zwierząt


brak ograniczeń ilości gospodarstw


pełny funkcjonalność oprogramowania


bez kupowania serwera


rezerwowa kopia baz danych (na żądanie)


aktualizacja dostępna zaraz po zakupie


wsparcie informacyjne

WERSJA LOKALNA

zainstalowane na twoim serwerze


2100€

jednorazowo


bezpośrednio na gospodarstwie


10 użytkowników wliczonych w cenę


brak ograniczeń ilości zwierząt


brak ograniczeń ilości gospodarstw


pełny funkcjonalność oprogramowania


wymagany komputer albo serwer


baz danych na komputerze użytkownika albo na serwerze


aktualizacja musi być wprowadzona ręcznie

BRAK OGRANICZEŃ ILOŚCI

ZWIERZĄT


Kupując Program klient ma możliwość jednorazowej instalacji na komputerze albo serwerze gospodarstwa.

Cena nie zależy od ilości zwierząt.

Istnieje możliwość wynajęcia programu na naszym serwerze.

SKALOWANIE

ŁATWO


W jednej bazie można prowadzić rachunkowość różnych gospodarstw, a nawet różnych przedsiębiorstw. Ilość zakładów produkcyjnych jest nieograniczona.

Na przykład, zakład reprodukcyjny i hodowla są różnymi gospodarstwami w różnych miejscowościach, a zakład produkcji pasz i magazyny znajdują się jeszcze gdzie indziej. W PigCentre wszystkie przemieszczenia zwierząt i towarów pomiędzy tymi obszarami prowadzone są w jednej bazie danych.

WDROŻENIE

JAK ROBIMY WDROŻENIE


01.jpeg

ETAP 1

PRZYGOTOWANIE

ORGANIZUJEMY MIEJSCA PRACY

Na początek przygotowujemy wszystko co jest wymagane do wygodnej pracy: liczymy ilość miejsc pracy, instalujemy PigCentre na komputery, konfigurujemy dostępy, zbieramy dokumenty potrzebne do wprowadzenie danych do programu.

Zwykle, czas trwania Etapu 1 wynosi do tygodnia.

02.jpeg

ETAP 2

POCZĄTEKVV

WPISUJEMY POCZĄTKOWE PARAMETRY

Na tym etapie bezpośrednio wprowadzamy podstawowe dane:

1. Struktura gospodarstwa: farmy, budynki, sektory, maszyny, magazyny.

2. Tworzymy karty loch i knurów - numery, rasy, miejsca utrzymania.

3. Wprowadzamy ręcznie zapłodnienia w ciągu ostatnich 4 miesięcy, porody, przetrwania, aborcje lub przenosimy dane z innego programu.

4. Wprowadzamy zwierzęta bez numeru i dzielimy je po grupach technologicznych i miejscach utrzymania.

5. Uzupełniamy reference Użytkownicy i Pracownicy.

Można przenieść wszystkie dane z programów Akcent lub Орсеk.

Aby rachunkowość pasz i leków była odpowiednia, rozpoczynamy rachunkowość dopiero po odpowiedniej konfiguracji danych pod względem liczby.

Wprowadzanie wyżej wymienionych czynności trwa 1-2 tygodnie, w zależności od wielkości gospodarstwa.

varkens-vleesvarkens-biggen-stal-origineel-1280x852_1.png

ETAP 3

PRZECHODZIMY NA PIGCENTRE

PROWADZIMY SZKOLENIE Z  PIGCENTRE

Przed dokonaniem pozostałości angażujemy pracowników, którzy będą w przyszłości pracować z programem. Tak dostają pierwsze doświadczenia i uczą się prowadzenia rachunkowości w PigCentre.

Ponadto, wspólnie z pracownikami gospodarstwa uzupewniamy bieżące dokumenty i organizujemy zbieranie i wprowadzanie danych.

Szkolenie trwa 1-1,5 miesięcy.

yes2.png

ETAP 4

PRZEKAZANIE RAPORTÓW

SPRAWDZAMY SAMI SIEBIE

Po 2 miesiącach tworzymy raporty księgowe i do instytucji państwowych. Sprawdzamy ich. Jezeli wszystko dobrze - całkowicie rezygnujemy ze starych systemów rachunkowości i prowadzimy wszystko wyłącznie przez PigCentre. Jeśli znajdujemy błędy to ich poprawiamy i powtarzamy za miesiąc

antibiotics-in-food_1.png

ETAP 5

KOŃCOWY

ZACZYNAMY PROWADZIĆ PASZY I LEKI

Wprowadzamy pozostale karmy i leki weterynaryjne. Szkolimy jak prowadzić wydanie, użytkowanie, produkcję paszy, dystrybucję pasz.

Wprowadzamy program karmienia z wyznaczonymi wskaźnikami: spożycie paszy, dodanie wagi, docelowa waga.

WDROŻENIE

JAK ROBIMY WDROŻENIE


01.jpeg

ETAP 1

PRZYGOTOWANIE

ORGANIZUJEMY MIEJSCA PRACY

Na początek przygotowujemy wszystko co jest wymagane do wygodnej pracy: liczymy ilość miejsc pracy, instalujemy PigCentre na komputery, konfigurujemy dostępy, zbieramy dokumenty potrzebne do wprowadzenie danych do programu.

Zwykle, czas trwania Etapu 1 wynosi do tygodnia.

02.jpeg

ETAP 2

POCZĄTEK

WPISUJEMY POCZĄTKOWE PARAMETRYV

Na tym etapie bezpośrednio wprowadzamy podstawowe dane:

1. Struktura gospodarstwa: farmy, budynki, sektory, maszyny, magazyny.

2. Tworzymy karty loch i knurów - numery, rasy, miejsca utrzymania.

3. Wprowadzamy ręcznie zapłodnienia w ciągu ostatnich 4 miesięcy, porody, przetrwania, aborcje lub przenosimy dane z innego programu.

4. Wprowadzamy zwierzęta bez numeru i dzielimy je po grupach technologicznych i miejscach utrzymania.

5. Uzupełniamy reference Użytkownicy i Pracownicy.

Można przenieść wszystkie dane z programów Akcent lub Орсеk.V

Aby rachunkowość pasz i leków była odpowiednia, rozpoczynamy rachunkowość dopiero po odpowiedniej konfiguracji danych pod względem liczby.

Wprowadzanie wyżej wymienionych czynności trwa 1-2 tygodnie, w zależności od wielkości gospodarstwa.

varkens-vleesvarkens-biggen-stal-origineel-1280x852_1.png

ETAP 3

PRZECHODZIMY NA PIGCENTRE

PROWADZIMY SZKOLENIE Z PIGCENTRE

Przed dokonaniem pozostałości angażujemy pracowników, którzy będą w przyszłości pracować z programem. Tak dostają pierwsze doświadczenia i uczą się prowadzenia rachunkowości w PigCentre.

Ponadto, wspólnie z pracownikami gospodarstwa uzupewniamy bieżące dokumenty i organizujemy zbieranie i wprowadzanie danych.

Szkolenie trwa 1-1,5 miesięcy.

yes2.png

ETAP 4

PRZEKAZANIE RAPORTÓW

SPRAWDZAMY SAMI SIEBIE

Po 2 miesiącach tworzymy raporty księgowe i do instytucji państwowych. Sprawdzamy ich. Jezeli wszystko dobrze - całkowicie rezygnujemy ze starych systemów rachunkowości i prowadzimy wszystko wyłącznie przez PigCentre. Jeśli znajdujemy błędy to ich poprawiamy i powtarzamy za miesiąc.

antibiotics-in-food_1.png

ETAP 5

KOŃCOWY

ZACZYNAMY PROWADZIĆ PASZY I LEKI

Wprowadzamy pozostale karmy i leki weterynaryjne. Szkolimy jak prowadzić wydanie, użytkowanie, produkcję paszy, dystrybucję pasz.

Wprowadzamy program karmienia z wyznaczonymi wskaźnikami: spożycie paszy, dodanie wagi, docelowa waga.

KONTAKTY

Aby zamówić prezentację, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami

w dowolny dogodny sposób.

KONTAKTY

Aby zamówić prezentację, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami

w dowolny dogodny sposób.