PigCentre -

перша програма для обліку в свинарстві з контролем собівартості

Управляйте рухом тварин, селекцією, розведенням, годівлею, лікуванням з одного місця. Окрім широкого функціоналу, це ще й просто - внесення даних займає не більше 30 хвилин в день

pigcentre01_2x_1x.png

PigCentre -

перша програма для обліку в свинарстві з контролем собівартості

Управляйте рухом тварин, селекцією, розведенням, годівлею, лікуванням з одного місця. Окрім широкого функціоналу, це ще й просто - внесення даних займає не більше 30 хвилин в день

pigcentre01_2x_1x.png

МОЖЛИВОСТІ

ВСЕ НЕОБХІДНЕ В ОДНІЙ
ПРОГРАМІ


PigCentre - це програма для управлінського та технологічного обліку. Вона буде корисна як
керівництву, так і спеціалістам

МОЖЛИВОСТІ

ВСЕ НЕОБХІДНЕ В ОДНІЙ
ПРОГРАМІ


PigCentre - це програма для управлінського та технологічного обліку. Вона буде корисна як керівництву, так і спеціалістам

mdi_pig-variant-outline.png

ВИРОЩУВАННЯ

- облік в розрізі технологічних груп та місць утримання

- переводи між обліковими групами

- переміщення по приміщеннях ферми та між фермами

- зважування та автоматичний розрахунок приросту

- падіж та вибраковка

- план реалізації

uiw_reload.png

РЕПРОДУКЦІЯ

- виявлення охоти та УЗ-діагностика

- осіменіння

- план опоросів

- опороси та статистика по продуктивності свиноматок

- відсад/підсад поросят

- взяття сперми та аналіз якості потомства по кнурам

- підбір пар

teenyicons_money-stack-outline.png

МАТЕРІАЛИ

- облік кормової сировини, ветпрепаратів та інших матеріалів на складах

- контроль виготовлення комбікормів згідно затверджених рецептів

- розподіл комбікормів по приміщенням та технологічним групам

- списання ветпрепаратів на технологічні групи

- автоматичний розрахунок собівартості живої маси

fluent_arrow-growth-24-filled.png

АНАЛІЗ ТА ЗВІТИ

- нормативні звіти, акти для бухгалтерії та офіційної ветлікарні

- управлінські: звіт керівника, звіт про продаж тварин, щоденний звіт по фермі

- зоотехнічні: аналіз осіменіння, опоросів, продуктивності свиноматок, приростів, конверсії, план опоросів

- ветеринарні: падіж поросят до відлучення, аналіз вибракування та падежу, планові ветеринарні заходи

mdi_pig-variant-outline.png

ВИРОЩУВАННЯ

- облік в розрізі технологічних груп та місць утримання

- переводи між обліковими групами

- переміщення по приміщеннях ферми та між фермами

- зважування та автоматичний розрахунок приросту

- падіж та вибраковка

- план реалізації

uiw_reload.png

РЕПРОДУКЦІЯ

- виявлення охоти та УЗ-діагностика

- осіменіння

- план опоросів

- опороси та статистика по продуктивності свиноматок

- відсад/підсад поросят

- взяття сперми та аналіз якості потомства по кнурам

- підбір пар

teenyicons_money-stack-outline.png

МАТЕРІАЛИ

- облік кормової сировини, ветпрепаратів та інших матеріалів на складах

- контроль виготовлення комбікормів згідно затверджених рецептів

- розподіл комбікормів по приміщенням та технологічним групам

- списання ветпрепаратів на технологічні групи

- автоматичний розрахунок собівартості живої маси

fluent_arrow-growth-24-filled.png

АНАЛІЗ ТА ЗВІТИ

- нормативні звіти, акти для бухгалтерії та офіційної ветлікарні

- управлінські: звіт керівника, звіт про продаж тварин, щоденний звіт по фермі

- зоотехнічні: аналіз осіменіння, опоросів, продуктивності свиноматок, приростів, конверсії, план опоросів

- ветеринарні: падіж поросят до відлучення, аналіз вибракування та падежу, планові ветеринарні заходи

pigcentre02_1x.png

МОЖЛИВОСТІ

ОБЛІК ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ


Товарний молодняк обліковується за технологічними групами. По кожній групі фіксується надходження, зважування, падіж, вибраковка, переміщення по фермі та між технологічними групами.

За кожним приміщенням в програмі можна закріпити відповідальну особу та контролювати якість догляду за тваринами.

ПО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУПАХ ТА ПРИМІЩЕННЯ

Відслідковуйте місцезнаходження тварин в режимі реального часу, вчасно змінюйте раціони годівлі та переміщуйте тварин

КОНТРОЛЬ СПІВРОБІТНИКІВ

Оцінюйте внесок кожного працівника в кінцевий результат при нарахуванні заробітної плати операторам та спеціалістам

ВІК РЕАЛІЗАЦІЇ

Просто та легко контролюйте сукупність факторів умов утримання, годівлі виконання схеми ветеринарно-профілактичних робіт

СЕРЕДНЬОДОБОВІ ПРИРОСТИ

Після внесення даних про зважування автоматично розраховується середньодобовий приріст по технологічній групі

pigcentre02_1x.png

МОЖЛИВОСТІ

ОБЛІК ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ


Товарний молодняк обліковується за технологічними групами. По кожній групі фіксується надходження, зважування, падіж, вибраковка, переміщення по фермі та між технологічними групами.

За кожним приміщенням в програмі можна закріпити відповідальну особу та контролювати якість догляду за тваринами.

ПО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ГРУПАХ ТА ПРИМІЩЕННЯ

Відслідковуйте місцезнаходження тварин в режимі реального часу, вчасно змінюйте раціони годівлі та переміщуйте тварин

КОНТРОЛЬ СПІВРОБІТНИКІВ

Оцінюйте внесок кожного працівника в кінцевий результат при нарахуванні заробітної плати операторам та спеціалістам

ВІК РЕАЛІЗАЦІЇ

Просто та легко контролюйте сукупність факторів умов утримання, годівлі виконання схеми ветеринарно-профілактичних робіт

СЕРЕДНЬОДОБОВІ ПРИРОСТИ

Після внесення даних про зважування автоматично розраховується середньодобовий приріст по технологічній групі

МОЖЛИВОСТІ

ОБЛІК РЕПРОДУКЦІЇ СВИНОМАТОК


Облік репродукції складається з двох частин: картотеки і подій. У кожної свиноматки або кнура є власна картка, в якій накопичується інформація про тварину.

Події - це виявлення охоти, осіменіння, УЗ-діагностика, опороси, відсад/підсад поросят, відлучення та переміщення свиноматок. Вони фіксуються окремими документами. Так формується база, за допомогою якої просто приймати управлінські рішення та планувати роботу свинокомплекса.

На основі цих даних легко оцінити продуктивність основного стада, відібрати якісний ремонт чи спланувати в який час і скільки буде опоросів.

ГРУПОВИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Аналізуйте % запліднюваності, багатоплідність, кількість живонароджених та відлучених поросят по групам осіменіння або по кожній свиноматці окремо

ЯКІСТЬ ПОГОЛІВ'Я ВІД КНУРІВ

Відслідковуйте продуктивність товарного молодняку по кнурам-плідникам

КОНТРОЛЮЙТЕ МІСЦЕ УТРИМАННЯ СВИНОМАТКИ

Якщо в програму внесені всі дані про осіменіння, то будь-яку свиноматку можна легко знайти. Навіть при поголів'ї понад 10 000 голів основного стада

ПЛАН ОПОРОСІВ

Обирайте проміжок часу і отримуйте план по опоросах: якого числа буде опорос, які номери свиноматок і де вони знаходяться на момент формування звіту

pigcentre03_1x.png
pigcentre03_1x.png

МОЖЛИВОСТІ

ОБЛІК РЕПРОДУКЦІЇ СВИНОМАТОК


Облік репродукції складається з двох частин: картотеки і подій. У кожної свиноматки або кнура є власна картка, в якій накопичується інформація про тварину.

Події - це виявлення охоти, осіменіння, УЗ-діагностика, опороси, відсад/підсад поросят, відлучення та переміщення свиноматок. Вони фіксуються окремими документами. Так формується база, за допомогою якої просто приймати управлінські рішення та планувати роботу свинокомплекса.

На основі цих даних легко оцінити продуктивність основного стада, відібрати якісний ремонт чи спланувати в який час і скільки буде опоросів.

ГРУПОВИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Аналізуйте % запліднюваності, багатоплідність, кількість живонароджених та відлучених поросят по групам осіменіння або по кожній свиноматці окремо

ЯКІСТЬ ПОГОЛІВ'Я ВІД КНУРІВ

Відслідковуйте продуктивність товарного молодняку по кнурам-плідникам

КОНТРОЛЮЙТЕ МІСЦЕ УТРИМАННЯ СВИНОМАТКИ

Якщо в програму внесені всі дані про осіменіння, то будь-яку свиноматку можна легко знайти. Навіть при поголів'ї понад 10 000 голів основного стада

ПЛАН ОПОРОСІВ

Обирайте проміжок часу і отримуйте план по опоросах: якого числа буде опорос, які номери свиноматок і де вони знаходяться на момент формування звіту

korma_vetpreparaty_1x.png

МОЖЛИВОСТІ

ОБЛІК КОРМІВ, ВЕТПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ


В програмі ведеться облік кормової сировини, ветеринарних препаратів на складах.

Реалізований механізм виготовлення та розподілу комбікормів згідно рецептів та раціонів.

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ КОРМІВ

В технологічній карті внесіть планову вагу та споживання кормів і програма автоматично буде розподіляти їх на тварин

РОЗПОДІЛ КОРМІВ НА КОРПУС З БУНКЕРА

Навіть якщо корпус з декількома різними групами годують з одного бункера, кількість кормів розподіляється на тварин згідно їх віку, ваги та планового споживання, а не порівну на всіх свиней у корпусі

ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІКОРМІВ

Введіть рецепти комбікормів та списуйте кормову сировину на виробництво

СПИСАННЯ ВЕТПРЕПАРАТІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Списуйте ветпрепарати на технологічні групи, відмічайте хто проводив лікування чи профілактику та контролюйте своєчасність їх виконання

korma_vetpreparaty_1x.png

МОЖЛИВОСТІ

ОБЛІК КОРМІВ, ВЕТПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ


В програмі ведеться облік кормової сировини, ветеринарних препаратів на складах.

Реалізований механізм виготовлення та розподілу комбікормів згідно рецептів та раціонів.

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ КОРМІВ

В технологічній карті внесіть планову вагу та споживання кормів і програма автоматично буде розподіляти їх на тварин

РОЗПОДІЛ КОРМІВ НА КОРПУС З БУНКЕРА

Навіть якщо корпус з декількома різними групами годують з одного бункера, кількість кормів розподіляється на тварин згідно їх віку, ваги та планового споживання, а не порівну на всіх свиней у корпусі

ВИГОТОВЛЕННЯ КОМБІКОРМІВ

Введіть рецепти комбікормів та списуйте кормову сировину на виробництво

СПИСАННЯ ВЕТПРЕПАРАТІВ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Списуйте ветпрепарати на технологічні групи, відмічайте хто проводив лікування чи профілактику та контролюйте своєчасність їх виконання

ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА

ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ В ОДИН КЛІК


Ми додали всі нормативні документи для бухгалтерії та офіційної ветлікарні. Більше не потрібно вручну
рахувати та заповнювати бланки.

ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА

ЗДАЧА ЗВІТНОСТІ В ОДИН КЛІК


Ми додали всі нормативні документи для бухгалтерії та офіційної ветлікарні. Більше не потрібно вручну
рахувати та заповнювати бланки.

ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА

ЗВІТ КЕРІВНИКА


отримуйте розгорнуту інформацію про своє підприємтво за будь-який період

zvit_kerivnyka.png

ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА

ЗВІТ КЕРІВНИКА


отримуйте розгорнуту інформацію про своє підприємтво за будь-який період

zvit_kerivnyka.png
zvit_kerivnyka02_1x.png

ЗВІТ КЕРІВНИКА

НАЛАШТУЙТЕ ПІД СЕБЕ


Оберіть показники, що цікаві саме для вас.

Оберіть необхідний інтервал: день, тиждень, місяць, квартал, рік.

Натисніть кнопку "Сформувати" і звіт готовий.

zvit_kerivnyka02_1x.png

ЗВІТ КЕРІВНИКА

НАЛАШТУЙТЕ ПІД СЕБЕ


Оберіть показники, що цікаві саме для вас.

Оберіть необхідний інтервал: день, тиждень, місяць, квартал, рік.

Натисніть кнопку "Сформувати" і звіт готовий.

ЗВІТ КЕРІВНИКА

АВТОМАТИЧНА ВІДПРАВКА НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ


Отримуйте готовий Звіт керівника з обраними параметрами на свою електронну адресу

zvit_kerivnyka03_1x_1.png
zvit_kerivnyka03_1x_1.png

ЗВІТ КЕРІВНИКА

АВТОМАТИЧНА ВІДПРАВКА НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ


Отримуйте готовий Звіт керівника з обраними параметрами на свою електронну адресу

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ПІД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ


Завдяки детально пропрацьованому документу Технологічна карта ви можете один раз налаштувати всі технологічні параметри, а потім контролювати їх виконання з будь-якої точки світу через інтернет.

Можна налаштувати нормативні значення маси, норми витрат кормів, протоколи лікування тварин та багато іншого.

Спеціальні звіти дозволяють співставити план та факт виконаних робіт або використаних матеріалів - це дозволяє слідкувати за нормативним використанням ветпрепаратів на лікування тварин та кормів на їх годівлю.

2018-03-11_00-07-57.png

ПЛАНОВА ВАГА

Скільки має важити товарний молодняк в певному віці

2018-03-11_00-19-41.png

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Ваша ветеринарна схема

2018-03-11_00-19-52.png

СПОЖИВАННЯ КОРМІВ

Скільки мають з'їдати свині в конкретному віці та конкретною вагою

2018-03-11_00-20-28.png

ІНШІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Падіж, вибраковка, % плідного осіменіння та багато іншого

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ПІД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ


Завдяки детально пропрацьованому документу Технологічна карта ви можете один раз налаштувати всі технологічні параметри, а потім контролювати їх виконання з будь-якої точки світу через інтернет.

Можна налаштувати нормативні значення маси, норми витрат кормів, протоколи лікування тварин та багато іншого.

Спеціальні звіти дозволяють співставити план та факт виконаних робіт або використаних матеріалів - це дозволяє слідкувати за нормативним використанням ветпрепаратів на лікування тварин та кормів на їх годівлю.

2018-03-11_00-07-57.png

ПЛАНОВА ВАГА

Скільки має важити товарний молодняк в певному віці

2018-03-11_00-19-41.png

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Ваша ветеринарна схема

2018-03-11_00-19-52.png

СПОЖИВАННЯ КОРМІВ

Скільки мають з'їдати свині в конкретному віці та конкретною вагою

2018-03-11_00-20-28.png

ІНШІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Падіж, вибраковка, % плідного осіменіння та багато іншого

ЦІНИ

КУПИТИ PIGCENTRE


ХМАРНА ВЕРСІЯ

тариф Спеціаліст


375€

в рік


інтернет-доступ на нашому сервері


1 користувач включено у вартість


без обмежень по поголів'ю


без обмежень по кількості ферм


модулі Вирощування та Репродукція


не потрібно купляти сервер


резервне копіювання бази даних (за бажанням)


оновлення доступні одразу після виходу

ХМАРНА ВЕРСІЯ

тариф Керівник


750€

в рік


інтернет-доступ на нашому сервері


2 користувач включено у вартість


без обмежень по поголів'ю


без обмежень по кількості ферм


повний функціонал програми


не потрібно купляти сервер


резервне копіювання бази даних (за бажанням)


оновлення доступні одразу після виходу

ЛОКАЛЬНА ВЕРСІЯ

встановлюється на ваш сервер


2100€

назавжди


локально у вас на підприємстві


10 користувач включено у вартість


без обмежень по поголів'ю


без обмежень по кількості ферм


модулі Вирощування та Репродукція


потрібен комп'ютер або сервер


база даних на вашому комп'ютері або сервері


оновлення потрібно встановлювати вручну

оплата в гривні по курсу НБУ в день оплати

НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ ДО КІЛЬКОСТІ ПОГОЛІВ'Я


Програма купується одноразово та встановлюється на комп'ютері або сервері підприємства.

Ціна не залежить від кількості поголів'я.

Є можливість аренди програми на нашому сервері.

МАШТАБУВАТИ ЛЕГКО


В одній базі можна вести облік по різним фермам та, навіть, різним підприємствам. Кількість виробничих ділянок не обмежена.

Наприклад, репродуктор і відголівля це різні ферми в різних селах, а кормоцех та склади знаходяться в третьому місці. В PigCentre всі переміщення тварин та товарів між цими ділянками ведеться в одній базі.

ЦІНИ

КУПИТИ PIGCENTRE


ХМАРНА ВЕРСІЯ

тариф Спеціаліст


375€

в рік


інтернет-доступ на нашому сервері


1 користувач включено у вартість


без обмежень по поголів'ю


без обмежень по кількості ферм


модулі Вирощування та Репродукція


не потрібно купляти сервер


резервне копіювання бази даних (за бажанням)


оновлення доступні одразу після виходу

ХМАРНА ВЕРСІЯ

тариф Керівник


750€

в рік


інтернет-доступ на нашому сервері


2 користувач включено у вартість


без обмежень по поголів'ю


без обмежень по кількості ферм


повний функціонал програми


не потрібно купляти сервер


резервне копіювання бази даних (за бажанням)


оновлення доступні одразу після виходу

ЛОКАЛЬНА ВЕРСІЯ

встановлюється на ваш сервер


2100€

назавжди


локально у вас на підприємстві


10 користувач включено у вартість


без обмежень по поголів'ю


без обмежень по кількості ферм


модулі Вирощування та Репродукція


потрібен комп'ютер або сервер


база даних на вашому комп'ютері або сервері


оновлення потрібно встановлювати вручну

оплата в гривні по курсу НБУ в день оплати

НЕМАЄ ОБМЕЖЕНЬ ДО КІЛЬКОСТІ ПОГОЛІВ'Я


Програма купується одноразово та встановлюється на комп'ютері або сервері підприємства.

Ціна не залежить від кількості поголів'я.

Є можливість аренди програми на нашому сервері.

МАШТАБУВАТИ ЛЕГКО


В одній базі можна вести облік по різним фермам та, навіть, різним підприємствам. Кількість виробничих ділянок не обмежена.

Наприклад, репродуктор і відголівля це різні ферми в різних селах, а кормоцех та склади знаходяться в третьому місці. В PigCentre всі переміщення тварин та товарів між цими ділянками ведеться в одній базі.

ВПРОВАДЖЕННЯ

ЯК МИ РОБИМО ВПРОВАДЖЕННЯ


01.jpeg

ЕТАП 1

ПІДГОТОВЧИЙ

ОРГАНІЗУЄМО РОБОЧІ МІСЦЯ

Спочатку ми готуємо все необхідне для зручної роботи: розраховуємо кількість робочих місць, встановлюємо PigCentre на комп'ютери, налаштовуємо доступи, збираємо документи, з яких будемо вносити дані в програму.

Зазвичай, тривалість Етапу 1 складає до тижня.

02.jpeg

ЕТАП 2

ПОЧАТОК

ВНОСИМО ПОЧАТКОВІ ЗАЛИШКИ

Тут ми безпосередньо вносимо первинні дані:

1. Структура підприємства: ферми, корпуси, сектори, станки, склади.

2. Створюємо картки свиноматок та кнурів - номери, породи, місця утримання.

3. Вносимо вручну осіменіння за останні 4 місяці, опороси, перегули, аборти або переносимо дані з іншої програми.

4. Вносимо безномерних тварин та розподілюємо їх по технологічним групам і місцям утримання.

5. Заповлюємо довідники Користувачі та Працівники.

Можна перенести всі дані з програм Акцент або Орсек.

Щоб облік кормів та ветпрепаратів був адекватним, ми його починаємо тільки після адекватного налаштування внесення даних по поголів'ю.

Внесення залишків займає 1-2 тижні в залежності від розміру господарства.

varkens-vleesvarkens-biggen-stal-origineel-1280x852_1.png

ЕТАП 3

ПЕРЕХОДИМО НА PIGCENTRE

НАВЧАЄМО ПРАЦЮВАТИ З PIGCENTRE

До внесення залишків ми залучаємо працівників, що будуть у подальшому працювати з програмою. Так вони отримують перший досвід та навчаються веденню обліку в PigCentre.


Окрім того, ми разом з працівниками господарства вносимо поточні документи і організовуємо збір та внесення даних.

Навчання триває протягом 1-1,5 місяців.

yes2.png

ЕТАП 4

ЗДАЄМО ЗВІТИ

ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ

Після 2 місяців формуємо звіти в бухгалтерію та державні установи. Перевіряємо їх. Якщо все добре - повністю відмовляємось від старих систем обліку та ведемо все виключно в PigCentre. Якщо знаходимо помилки - виправляємо їх та повторюємо через місяць.

antibiotics-in-food_1.png

ЕТАП 5

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ

ПОЧИНАЄМО ВЕСТИ КОРМИ ТА ВЕТПРЕПАРАТИ

Вносимо залишки кормів та ветеринарних препаратів. Навчаємо проводити видачу, використання, виготовлення кормосумішей, розподіл комбікормів.

Вносимо кормову програму з плановими показниками: споживання корму, прирости, планова вага.

ВПРОВАДЖЕННЯ

ЯК МИ РОБИМО ВПРОВАДЖЕННЯ


01.jpeg

ЕТАП 1

ПІДГОТОВЧИЙ

ОРГАНІЗУЄМО РОБОЧІ МІСЦЯ

Спочатку ми готуємо все необхідне для зручної роботи: розраховуємо кількість робочих місць, встановлюємо PigCentre на комп'ютери, налаштовуємо доступи, збираємо документи, з яких будемо вносити дані в програму.

Зазвичай, тривалість Етапу 1 складає до тижня.

02.jpeg

ЕТАП 2

ПОЧАТОК

ВНОСИМО ПОЧАТКОВІ ЗАЛИШКИ

Тут ми безпосередньо вносимо первинні дані:

1. Структура підприємства: ферми, корпуси, сектори, станки, склади.

2. Створюємо картки свиноматок та кнурів - номери, породи, місця утримання.

3. Вносимо вручну осіменіння за останні 4 місяці, опороси, перегули, аборти або переносимо дані з іншої програми.

4. Вносимо безномерних тварин та розподілюємо їх по технологічним групам і місцям утримання.

5. Заповлюємо довідники Користувачі та Працівники.

Можна перенести всі дані з програм Акцент або Орсек.

Щоб облік кормів та ветпрепаратів був адекватним, ми його починаємо тільки після адекватного налаштування внесення даних по поголів'ю.

Внесення залишків займає 1-2 тижні в залежності від розміру господарства.

varkens-vleesvarkens-biggen-stal-origineel-1280x852_1.png

ЕТАП 3

ПЕРЕХОДИМО НА PIGCENTRE

НАВЧАЄМО ПРАЦЮВАТИ З PIGCENTRE

До внесення залишків ми залучаємо працівників, що будуть у подальшому працювати з програмою. Так вони отримують перший досвід та навчаються веденню обліку в PigCentre.


Окрім того, ми разом з працівниками господарства вносимо поточні документи і організовуємо збір та внесення даних.

Навчання триває протягом 1-1,5 місяців.

yes2.png

ЕТАП 4

ЗДАЄМО ЗВІТИ

ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ

Після 2 місяців формуємо звіти в бухгалтерію та державні установи. Перевіряємо їх. Якщо все добре - повністю відмовляємось від старих систем обліку та ведемо все виключно в PigCentre. Якщо знаходимо помилки - виправляємо їх та повторюємо через місяць.

antibiotics-in-food_1.png

ЕТАП 5

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ

ПОЧИНАЄМО ВЕСТИ КОРМИ ТА ВЕТПРЕПАРАТИ

Вносимо залишки кормів та ветеринарних препаратів. Навчаємо проводити видачу, використання, виготовлення кормосумішей, розподіл комбікормів.

Вносимо кормову програму з плановими показниками: споживання корму, прирости, планова вага.

КОНТАКТИ

Щоб замовити презентацію чи купити програму заповніть форму
або зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом.

material-symbols_mail.png

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

raphael_facebook.png

FACEBOOK

КОНТАКТИ

Щоб замовити презентацію чи купити програму заповніть форму
або зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом.

material-symbols_mail.png

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

raphael_facebook.png

FACEBOOK