PigCentre -
pierwszy oprogramowanie dla księgowości trzody z kontrolą kosztów

Zarządzaj ruchem zwierząt, selekcją, hodowlą, leczeniem w jednym miejscu. Szeroka funkcjonalność i prostota- wprowadzanie danych zajmuje nie więcej niż 30 minut dziennie

Zamów prezentację online >

Możliwości

WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ W JEDNEJ APLIKACJI

PigCentre - jest to program dla zarządczej i technologicznej rachunkowości. Jest przydatny zarówno dla kierownictwa, tak jak i dla specjalistów.

HODOWLA

- ewidencja grup technologicznych i miejsc utrzymania
- przepisywanie między różnymi grupami
- przemieszczanie pomiędzy pomieszczeniami fermy i między gospodarstwami
- ważenie i automatyczne obliczanie przyrostu
- zgony i ubój
- plan realizacji
REPRODUKCJA

- identyfikacja okresu reprodukcyjnego i diagnostyka ultradźwiękowa
- zapłodnienie
- plan porodu
- porody i statystyka wydajności loch
- hodowla prosiąt
- pobieranie nasienia i analiza jakości potomstwa poszczególnych knurów
- dobór par

MATERIAŁY

- ewidencja składników pasz, leków weterynaryjnych i innych materiałów w magazynach
- kontrola produkcji pasz według zatwierdzonych receptur
- podział pasz po pomieszczeniach fermy i na grupy technologiczne
- spisanie leków na grupy technologiczne
- automatyczne obliczanie kosztów żywej masy
Analizy i raporty

- raporty, akta dla księgowości i oficjalnej przychodni
- zarządcze: raport kierowniczy, raport o sprzedaży zwierząt, codzienny raport z działalności na farmie
- technologiczne: analiza zapłodnienia, porodów, wydajności loch, przyrostów, konwersji, plan porodów
- weterynaryjne: zgony prosiąt do czasu odstawienia, analiza jakości prosiąt i ewidencja zgonów, planowanych czynności weterynaryjnych


możliwości

EWIDENCJA HODOWLI ŚWIŃ

Ewidencja handlowych świń dzieli się na grupy technologiczne.

W każdej grupie jest wpisane: przychody, ważenia, zgony, ubój, poruszanie się po farmie i między grupami technologicznymi.

W programie można do każdego pomieszczenia przypisać osobę odpowiedzialną i kontrolować jakość opieki nad zwierzętami.

Grupy technologiczne i pomieszczenia

Śledź lokalizację zwierząt w czasie rzeczywistym, na czas zmieniaj racje paszy i przemieszczenia zwierząt

wiek realizacji

Proste i łatwe kontrolowanie warunków utrzymania, żywienia, wykonanie schematu prac weterynaryjno-profilaktycznych

kontrola pracowników

Oceń wkład każdego pracownika w końcowy wynik przy naliczeniu wynagrodzenia dla operatorów i specjalistów

Średnie dobowe przyrosty

Po wprowadzeniu danych, program automatycznie oblicza średnie dobowe przyrosty w poszczególnych grupach technologicznych

możliwości

Ewidencja ROZRODU LOCH

Rachunkowość reprodukcji składa się z dwóch części: kartoteki i czynności.
Każda locha lub knur mają swoją kartę, w której gromadzi się informacje o zwierzęciu.

Czynności - określenie polowania, zapłodnienie, Diagnostyka ultradźwiękowa, porody, przemieszczenie prosiąt i loch. Fiksacja odbyła się poszczególnymi dokumentami. Tak powstaje baza, za pomocą której tak łatwo podjąć decyzje i zaplanować pracę gospodarstwa.

Na podstawie takich danych łatwo ocenić wydajność stada, odebrać skutecznych remontowych lub zaplanować w jakim czasie i ile będzie porodów.

grupowe i indywidualne analizy

Analizuj % zapłodnienia, liczba urodzonych żywych i odstawione prosięta według grup zapłodnienia lub każdej loszki oddzielnie

KONTROLUJ MIEJSCE utrzymania LOCHY

Jeśli wprowadzone wszystkie dane dotyczące zapłodnienia, to łatwo można znaleźć dowolną loszkę. Nawet przy iłości ponad 10 000 sztuk stada podstawowego

jakość prosiąt od knurów

Kontroluj wydajność towarowych prosiąt po knuram-producentam

plan porodów

Wybierz okres czasu i otrzymasz plan porodów: której daty będzie poród, jaki dokładnie numer lochy i gdzie one się znajduję w momencie tworzenia raportu

możliwości

ewidencja pasz, leków i materiałów

Program pozwala prowadzić ewidencje karmów, leków weterynaryjnych w magazynach.

Dostępny mechanizm wyliczenia i podzialu pasz według receptur i żywności.


PLANOWE KOSZTY PASZ

W karcie technicznej wprowadź zaplanowaną wagę i zużycie paszy i program automatycznie ich rozdzieli pomiędzy zwierzętami.

Podział PASZ na stado z zbiornika

Nawet jeśli stado z kilkoma różnymi grupami karmione z jednego zbiornika, ilość paszy rozłożona na pojedyncze zwierzęta według ich wieku, wagi i planowanego zużycia, a nie po równo na wszystkich świń w stadie

Rozliczenie pasz

Wprowadź recepturę pasz i rozpisuj surowce pasz na produkcje

Spis preparatów leczniczych i innych materiałów

Spisujcie leki na grupy technologiczne. Zaznacz kto prowadził leczenie lub profilaktykę i prowadź kontrolę ich wykonania na czas

raporty i analizy

przekazanie raportów jednym kliknięciem

Dodaliśmy wszystkie normatywne dokumenty dla księgowości i oficjalnej weterynarze. Teraz nie ma potrzeby ręcznie liczyć i wypełniać formularze.

raporty i analizy

raport kierownika

dostęp do rozszerzonej informacji o swoim gospodarstwie za dowolny okres

raport kierownika

dostosuj pod siebie

Wybierz dane, które ci interesują.

Wybierz żądany okres: dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.

Kliknij przycisk "Tworzyć" i raport jest gotowyraport kierownika

automatyczne wysyłanie na

email

Otrzymuj gotowy Raport kierownika z wybranymi ustawieniami na email

Technologia produkcji

Technologia pod kontrolą

Dzięki szczegółowo opracowanemu dokumentowi, w karcie technologicznej można raz ustawić wszystkie parametry technologiczne, a następnie kontrolować ich wykonanie przez internet z dowolnego miejsca na świecie.

Można ustawić normatywne znaczenie masy, normy kosztów zużycia pasz, protokoły leczenia zwierząt i wiele innych.

Raporty specjalne pozwalają porównać plan i fakt wykonanych prac lub zużytych materiałów to pozwala kontrolować normatywne zużycie leków na leczenie zwierząt i karmów na ich wyżywienie.

Ceny

Kupić pigcentre

wersja chmurowa

taryf Specjalista

375€
miesiąc

 • dostęp na nasz serwer przez internet
 • 1 użytkownik wliczony w cenę
 • bez ograniczeń po ilości zwierząt
 • moduły Rośnie i Reprodukcja
 • pełny funkcjonał oprogramowania
 • nie potrzebnie kupować serwera
 • rezerwowa kopia baz danych (na żądanie)
 • aktualizacja dostępna zaraz po wyjściu

wersja chmurowa

taryf Głowa

750€
rocznie

 • dostęp na nasz serwer przez internet
 • 2 użytkownik wliczony w cenę
 • brak ograniczeń ilości zwierząt
 • brak ograniczeń ilości gospodarstw
 • pełny funkcjonalność oprogramowania
 • bez kupowania serwera
 • rezerwowa kopia baz danych (na żądanie)
 • aktualizacja dostępna zaraz po zakupie
 • wsparcie informacyjne

wersja lokalna

zainstalowane na twoim serwerze

2100€
jednorazowo

 • bezpośrednio na gospodarstwie
 • 10 użytkowników wliczonych w cenę
 • brak ograniczeń ilości zwierząt
 • brak ograniczeń ilości gospodarstw
 • pełny funkcjonalność oprogramowania
 • wymagany komputer albo serwer
 • baz danych na komputerze użytkownika albo na serwerze
 • aktualizacja musi być wprowadzona ręcznie


brak OGRANICZEŃ ILOŚCI zwierząt

Kupując Program klient ma możliwość jednorazowej instalacji na komputerze albo serwerze gospodarstwa.

Cena nie zależy od ilości zwierząt.

Istnieje możliwość wynajęcia programu na naszym serwerze.


SKALOWANIE
ŁATWO

W jednej bazie można prowadzić rachunkowość różnych gospodarstw, a nawet różnych przedsiębiorstw. Ilość zakładów produkcyjnych jest nieograniczona.

Na przykład, zakład reprodukcyjny i hodowla są różnymi gospodarstwami w różnych miejscowościach, a zakład produkcji pasz i magazyny znajdują się jeszcze gdzie indziej. W PigCentre wszystkie przemieszczenia zwierząt i towarów pomiędzy tymi obszarami prowadzone są w jednej bazie danych.

wdrożenie

jak robimy wdrożenie

kontakty

Aby zamówić prezentację, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami w dowolny dogodny sposób.